Tuesday, December 22, 2009

Làm thế nào để dịch các dự án Mozilla?

Đầu tiên, chúng tôi rất hoan nghênh bạn vì bạn có nhã ý muốn tham gia dịch các dự án của Mozilla sang tiếng Việt. Hiện chúng ta đã có phiên bản Firefox và Thunderbird tiếng Việt, đó là sự nỗ lực rất lớn từ cộng đồng và nhất là bạn.
Để bắt đầu dịch, trước hết bạn phải vào trang dự án Narro (link tắt: http://bit.ly/dich-mozilla)

Biểu mẫu liên hệ

Name

Email *

Message *