Thursday, November 19, 2009

Sử dụng RDF trong web ngữ nghĩa

Trước khi sử dụng các công cụ tìm kiếm ngữ nghĩa, thì các hệ thống ngữ nghĩa phải tổ chức lại những dữ liệu không có cấu trúc cụ thể trên internet. Vì những dữ liệu trên internet thường được viết bằng ngôn ngữ tự nhiên, và người dùng cũng thường tìm kiếm bằng một câu truy vấn theo ngôn ngữ tự nhiên. Việc xây dựng tự động các dữ liệu có cấu trúc thường mất một khoảng thời gian rất lớn, chi phí bỏ ra cũng nhiều.

Monday, November 16, 2009

Tập trung vào ngữ cảnh của nội dung trong web ngữ nghĩa

Một trong các khó khăn của phân tích ngữ nghĩa mà ai cũng thấy đó là việc chuyển đổi các đại từ trong câu nói sang subject trong triple. Lấy một ví dụ, nếu như gặp chữ “tôi” trong blog của Kim Kha thì có thể subject là “Kim Kha”. Tuy nhiên, vì blog của Kim Kha cho phép bình luận nên Viết Nghi vào bình luận và thêm đại từ “tôi” vào trong đó, do đó, trong phần bình luận của Viết Nghi, chữ “tôi” được hiểu là “Viết Nghi”. Bây giờ, Viết Nghi có trích dẫn một câu nói của một người nào đó, rủi thay có đại từ “tôi”, và chúng tôi đoan chắc rằng máy không thể hiểu được subject là cái gì, bởi vì không có một mối liên hệ nào giữa từ “tôi” ở đây với một người đích danh nào đó (có một URI thích hợp).

Saturday, November 14, 2009

Phân tích ngữ nghĩa trang web

Trên internet, những tài nguyên, tài liệu thường đề cập về một chủ đề hoặc một khái niệm nào đó. Các khái niệm này đi kèm với định nghĩa mà con người có thể hiểu được. Dĩ nhiên, có những khái niệm, chủ đề yêu cầu người đọc phải có trình độ nhất định mới hiểu được. Vấn đề cơ sở nhất của tìm kiếm ngữ nghĩa là nằm ở đây: Máy có thể đọc và “hiểu” ý nghĩa của những khái niệm và chủ đề đó, để đưa ra kết quả theo ngữ nghĩa.

Tuesday, November 10, 2009

Sự ra đời của web ngữ nghĩa

“Chúng ta đang chìm ngập thông tin nhưng lại khát khao tri thức”
(John Naisbitt)
World Wide Web (WWW) chứa một thông tin khổng lồ, được tạo ra từ các tổ chức, cộng đồng khác nhau trên khắp thế giới. Nhờ vào WWW, kiến thức con người đã tăng tiến một cách đáng kể. Người ta ước tính, chỉ trong vòng vài chục năm, lượng kiến thức của nhân loại đã tăng gấp đôi. Tính đơn giản và phổ biến của WWW đã mang lại cho con người quá nhiều lợi ích. Con người có thể trao đổi thông tin ở khắp mọi nơi. Bạn chỉ cần một chiếc máy tính, kết nối Internet bằng nhiều cách, vào một trang web tìm kiếm và toàn thế giới sẽ hiện ra trước mắt bạn.

Sunday, November 8, 2009

Vì sao Yahoo! 360 phải đóng cửa?

Hồi chiều ngồi nói chuyện với mấy đứa bạn, về Facebook, về Yahoo! và những công ty khác… Chợt nhớ đến bài học mang tên Yahoo 360.
yahoo360logo

Biểu mẫu liên hệ

Name

Email *

Message *