Saturday, May 15, 2010

Truy hồi thông tin trong các bộ đánh chỉ mục tìm kiếm

Như đã đề cập ở bài viết trước, bộ đánh chỉ mục (indexer) là một thành phần quan trọng, chuyện trách nhiệm phân tích và xử lý dữ liệu trong máy tìm kiếm. Công việc chính của nó là cắt một bài viết dài thành nhiều từ (word) sau đó xác định trọng số của các từ này trong bài viết.
Tại sao phải xác định trọng số? Nói một cách đơn giản, trọng số là thứ để xác định xem một bài viết có được xếp hạng cao hay thấp khi người dùng tìm kiếm nó…
Tuy nhiên, trước khi tìm hiểu về cách đánh trọng số hiệu quả, chúng ta sẽ đề cập đến một vấn đề cơ bản: Làm sao để cắt một bài viết thành các từ?

Tuesday, May 11, 2010

Biểu đồ nhịp sinh học của con người

Nhịp sinh học là gì?

Nhịp sinh học (tiếng Anh: biorhythm) là một chu trình giả thiết về tình trạng khỏe mạnh hay năng lực sinh lý, cảm xúc, hoặc trí thông minh (từ Wikipedia).
Cụ thể hơn, lấy một ví dụ, người ta cho rằng có thời điểm một người rất dễ mắc bệnh, còn có lúc khác thì không. Các thời điểm này cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần và có quy luật. Quy luật đó gọi là nhịp sinh học. Và chúng sẽ dao động đều trong khoảng -100% đến 100% trong đồ thị nhịp sinh học (số càng lớn thì càng mạnh).
Cũng bởi vì vậy nên có rất nhiều lý thuyết cũng như nhiều loại nhịp sinh học khác nhau. Không có gì đảm bảo những loại nhịp sinh học này là chính xác, bởi vì bản thân con người luôn chịu nhiều tác động từ môi trường, và đời sống xã hội. Tuy nhiên, rất nhiều nhà khoa học công nhận 3 loại nhịp sinh học cơ bản là: Thể lực (Physical), Cảm xúc (Emotional) và Trí thông minh (Intellectual).

Biểu mẫu liên hệ

Name

Email *

Message *