Saturday, September 21, 2013

TLDR: Phân biệt OLAP và OLTP

OLAP và OLTP là hai công nghệ xử lý dữ liệu khác nhau và bù trừ nhau trong ngành IT "online" ngày nay. OLTP thì cực kỳ cần thiết và phổ biến, bạn sử dụng nó mỗi ngày. Trong khi OLAP lại được sử dụng khá rộng rãi trong giới quản lý/vận hành các công ty.

Nhưng khoan đã! Bạn đã biết 2 khái niệm này chưa?


Tuesday, September 17, 2013

TLDR: Bạn đã từng nghe về EventSource?

EventSource (xem ở đây: http://www.w3.org/TR/eventsource/) là dạng phương thức gửi message từ server xuống client, mà server là người chủ động. Ngược hoàn toàn với HTTP Request thông thường, khi client chủ động gửi request lên server và server response. Nó được sinh ra để giúp server có thể gửi message xuống client để làm gì đó như là notification, tin mới,... theo cách cực kỳ realtime.

Nó còn có tên gọi khác là Server-Sent Events.


Biểu mẫu liên hệ

Name

Email *

Message *