Tuesday, November 9, 2010

Tạo object trong Javascript

Trước khi bắt đầu nói về các đối tượng (object) trong Javascript (viết tắt là JS), thì cần phải lưu ý rằng JS không phải là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, nhưng nó lại cho phép việc đó.

Friday, November 5, 2010

Loại bỏ dấu tiếng Việt trong Drupal

Để tiến hành “công cuộc” SEO cho trang web của mình, người ta thường muốn đưa tiêu đề bài viết vào URL. Cách này giúp cho search engine đánh trọng số cao hơn trong các kết quả tìm kiếm. Vì vậy nên đa số người sử dụng Pathauto trên drupal để tự động thêm tiêu đề vào url.
Sau khi cài đặt bạn có thể vào phần Admin URL alias Automated alias settings để tùy chỉnh định dạng url, theo ý bạn. Tuy nhiên, bạn sẽ gặp một số rắc rối với tên tiếng Việt, tựa như: “loại-bỏ-dấu-tiếng-việt”. Các URL kiểu như thế có vẻ hay, nhưng thật sự không hay, vì các search engine rất khó mà hiểu được nó, hơn nữa, một số trình duyệt lại không hiểu (hoặc hiểu sai) URL có tiếng Việt như thế, và kết quả là Page not found. Cách tốt nhất là nên loại bỏ dấu, trở thành: “loai-bo-dau-tieng-viet”.

Wednesday, November 3, 2010

Vấn đề bảng mã với PHP và MySQL

Rất nhiều người làm web với PHP và kết nối dữ liệu vào MySQL. Tuy nhiên, đôi lúc gặp một rắc rối nho nhỏ với vấn đề bảng mã…
Muốn giải quyết chỉ cần một cách rất đơn giản là khiến cho MySQL và PHP “bắt tay” theo chuẩn của UTF-8 là xong. Sau đây là code:
$db = mysql_connect('localhost', 'root', '');
mysql_select_db('vungtau', $db);
mysql_set_charset('utf8', $db);

Biểu mẫu liên hệ

Name

Email *

Message *