Sunday, July 27, 2014

Google Apps Script - những kinh nghiệm đầu tiên

Tôi biết về Google Apps Script được gần 6 tháng. Nhưng "biết" ở đây đúng nghĩa của từ "chỉ biết" mà thôi. Tuần trước tôi mới sử dụng nó.

Nó là cái gì? Là một sản phẩm của Google, muốn biết chi tiết thì đọc ở đây: https://developers.google.com/apps-script/

Giải thích ngắn gọn: Google đã có các sản phẩm như Google Docs, Spreadsheet, Calendar,... Giờ thì Google tạo ra Apps Script để có thể viết tương tác với các sản phẩm này một cách dễ dàng, hoặc thực hiện một hành vi tự động.

Friday, July 18, 2014

TL;DR - Khái niệm về ACID

ACID là viết tắt của 4 chữ Atomicity, Consistency, Isolation, và Durability. Đó là 4 thuộc tính quan trọng mà mỗi database đều phải đảm bảo nhằm bảo vệ tính toàn vẹn và chính xác của dữ liệu.

À, mà tôi không đề cập đến khái niệm acid trong ngành hoá học đâu nhé.

Vì tiêu chí bài viết là Dài quá không đọc (TLDR - Too long didn't read) nên tôi chỉ điểm qua một nét cơ bản thôi...Biểu mẫu liên hệ

Name

Email *

Message *