Tuesday, November 10, 2009

Sự ra đời của web ngữ nghĩa

“Chúng ta đang chìm ngập thông tin nhưng lại khát khao tri thức”
(John Naisbitt)
World Wide Web (WWW) chứa một thông tin khổng lồ, được tạo ra từ các tổ chức, cộng đồng khác nhau trên khắp thế giới. Nhờ vào WWW, kiến thức con người đã tăng tiến một cách đáng kể. Người ta ước tính, chỉ trong vòng vài chục năm, lượng kiến thức của nhân loại đã tăng gấp đôi. Tính đơn giản và phổ biến của WWW đã mang lại cho con người quá nhiều lợi ích. Con người có thể trao đổi thông tin ở khắp mọi nơi. Bạn chỉ cần một chiếc máy tính, kết nối Internet bằng nhiều cách, vào một trang web tìm kiếm và toàn thế giới sẽ hiện ra trước mắt bạn.

Tuy nhiên sự hạn chế của WWW đã được tiên đoán bởi Tim Berners-Lee và các nhà khoa học đang dần trở nên hiện thực. Quá trình tìm kiếm thông tin ngày càng khó khăn, mặc dù các bộ máy tìm kiếm luôn được cải thiện không ngừng. Nếu bạn gõ một truy vấn phức tạp đại loại: “Sự kiện nào diễn ra năm 1945 mà chấn động cả nước Nhật”, nếu may mắn có một người đề cập thì kết quả sẽ được trả về. Tuy nhiên, những bộ máy tìm kiếm tốt nhất hiện nay vẫn không có khả năng đáp ứng được những truy vấn như thế. Hoặc nếu ta cần tìm kiếm về “chuyên gia XML”, với cách thông thường gõ từ khoá, một loạt các bài viết sẽ được đưa ra nhưng là liên quan đến công nghệ XML. Do đó, người dùng cần có một kiến thức cao về quá trình tìm kiếm. Tuy nhiên ngay cả khi có điều đó, những hệ thống tìm kiếm vẫn khó đáp ứng thoả mãn.
Nhận thấy những mặt hạn chế của nó ngay từ những ngày đầu hình thành. Tim Berners-Lee đã phác thảo một kế hoạch cho mỗi loại web mới. Giải quyết những hạn chế của web hiện tại:
“Web có ngữ nghĩa là sự mở rộng của Web hiện tại mà trong đó thông tin được định nghĩa rõ ràng sao cho con người và máy tính có thể cùng làm việc với nhau một cách hiệu quả hơn” (Tim Berners-Lee).
Web ngữ nghĩa không phải là sự phủ nhận hoàn toàn web hiện tại, mà là một sự kế thừa có chọn lọc. Chúng ta có thể hình dung một số lợi ích của Web ngữ nghĩa so với Web hiện tại ở một số điểm sau :
  • Máy tính có thể hiểu được thông tin trên Web: Web ngữ nghĩa định nghĩa các khái niệm và bổ sung quan hệ dưới dạng máy tính có thể hiểu được. Do đó, việc tìm kiếm, đánh giá, xử lý, tích hợp thông tin có thể được tiến hành một cách tự động.
  • Thông tin được tìm kiếm nhanh chóng và chính xác hơn: Với Web ngữ nghĩa, máy tính có thể xác định một thực thể thuộc lớp hay thuộc tính cụ thể nào dựa trên ngữ cảnh chứa nó. Do đó thu hẹp không gian tìm kiếm và cho kết quả nhanh, chính xác hơn.
  • Khả năng suy luận thông minh: Dựa vào các luật suy diễn trên cơ sở tri thức về các thực thể, máy tính có khả năng sinh ra những kết luận mới. Ứng dụng Web tương lai có thể sẽ trả lời được những câu hỏi kiểu như: “Tổng thống thứ 42 của Hoa Kỳ đã bình thường hóa quan hệ với nước nào vào năm 1995?”.
  • Dữ liệu liên kết động: Thay thế cách liên kết sử dụng hyperlink tĩnh trong Web cũ, Web ngữ nghĩa liên kết dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau một cách hiệu quả hơn dựa trên định danh của tài nguyên (URI) và quan hệ giữa chúng. Cách liên kết này đôi khi còn được gọi là liên kết bằng siêu dữ liệu (meta data).
—————
Bài viết này nằm trong Báo cáo đồ án, cùng viết với bạn Nguyễn Viết Nghi.

No comments:

Post a Comment

Biểu mẫu liên hệ

Name

Email *

Message *