Thursday, June 6, 2019

toàn: Mỗi người kể một câu chuyện.

toàn: Mỗi người kể một câu chuyện.: Nếu mười người đã đến cùng một bữa tiệc, liệu họ có kể lại một câu chuyện, hay là mười một câu chuyện khác nhau? Bạn đã đến bữa tiệc đó, v...

No comments:

Post a Comment

Biểu mẫu liên hệ

Name

Email *

Message *